پروژه تعمیق یادگیری با نرم افزار SPSS

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.