پروژه جریان توربولانس در تانک مخلوط کننده با فلوئنت

2,000,000ریال