پروژه حل لختی دورانی و مرکز جرم با متلب

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.