پروژه حل مدل ریاضی سه هدفه با nsga2 با متلب

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.