پروژه روش HJ برای مساله بهینه سازی ترکیبی هزینه سوخت و روش HJ

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.