پروژه شبکه عصبی با svm

قیمت اصلی 800,000ریال بود.قیمت فعلی 600,000ریال است.

پروژه شبکه عصبی با svm