پروژه شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با متلب در تخمین تابع

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.