پروژه شبیه سازی ابگرم کن خورشیدی با نانو سیال در فلوئنت

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.