پروژه شبیه سازی احتراق در کوره استوانه ای در انسیس فلوئنت

2,500,000ریال