پروژه شبیه سازی جبرانگر UPFC یا TCSC با دیگسایلنت

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.