پروژه شبیه سازی ساختار کنترلی برای باتری ذخیره انرژی جهت تعادل توان مزرعه بادی

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.