پروژه شبیه سازی سلول گیلبرت با نرم افزار ADS

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.