پروژه شبیه سازی شبکه های عصبی NARX

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000ریال است.