پروژه شبیه سازی شبکه ی قدرت در متلب یه شبکه با حدود 10، 15 تا باس بار و تپ چنجر و بریکر و ترانس و خازن

2,000,000ریال