پروژه شبیه سازی نوار نقاله که از دو موتور پمپ و یه موتور تک فاز به همراه سنسور و شستی تشکیل شده با ای پلن

1,500,000ریال