پروژه شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC از طریق کنترل کننده PID

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.