پروژه شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته کوکو

قیمت اصلی 1,300,000ریال بود.قیمت فعلی 1,100,000ریال است.