پروژه طراحی الگوریتم کنترل PID برای مدل 10 درجه آزادی خودرو

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000ریال است.