پروژه طراحی بهینه شبکه هاي جمع آوري سیلاب شهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.