پروژه طراحی بهینه شبکه های جمع آوری سیلاب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000ریال است.