پروژه طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با متلب

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.