پروژه طراحی شماتیک 1 جمع کننده 8 بیتی با vhdl

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 900,000ریال است.