پروژه طراحی ماشین لباس شویی با منطق فازی

قیمت اصلی 1,800,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.