پروژه فشرده سازی تصویر با متلب

قیمت اصلی 800,000ریال بود.قیمت فعلی 400,000ریال است.