پروژه مجتمع‌ های چند خانواری۵۰۰۰ به صورت حلقه‌ای با اتوکد

500,000ریال