پروژه مدلسازی سه بعدی خنک کاری پک باتری لیتیوم یون توسط انتقال حرارت در فلوئنت

1,000,000ریال