پروژه مدلسازی ماشین های سنکرون با آهنربای داخلی

1,700,000ریال