پروژه مد­ل­سازی مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین در گمز

2,000,000ریال