پروژه پیاده سازی جمع کننده موازی 8 بیتی با پروتئوس

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.