پروژه پیاده سازی کشف تقلب با استفاده از گراف و یادگیری ماشین

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.