پروژه پیش بینی بار الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی عمیق

قیمت اصلی 3,000,000ریال بود.قیمت فعلی 2,500,000ریال است.