پروژه پیش بینی داده با زنجیره مارکوف در متلب

قیمت اصلی 600,000ریال بود.قیمت فعلی 400,000ریال است.