پروژه پیش بینی ضریب انتقال گرما در جریان جوش درون لوله های افقی حاوی درج نوار در فلوئنت

قیمت اصلی 1,800,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.