پروژه پیش بینی ورشکستگی داده های سهام با spss

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 600,000ریال است.