پروژه یادگیری عمیق با الگوریتم های MLP, CNN,RNN,LSTM

قیمت اصلی 3,000,000ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000ریال است.