spss چیست ؟ کاربردهای نرم افزار spss

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

spss چیست ؟ کاربردهای نرم افزار spss

Spss (اس پی اس اس) برای محققان کلمه آشنایی است. آنها به خوبی از ارزش کاربردهای این نرم افزار آشنا هستند.

SPSS  مخفف عبارت Statistical Package for the Social Science به معنای “بسته آماری برای علوم اجتماعی” است  و در سال 1968  نخستین نسخه این نرم‌افزار پس از تاسیس «نرمن نی» منتشر و به بازار عرضه شد. امتیاز این نرم افزار در سال 2009 به شرکت IBM واگذار شد.

کاربرد نرم افزار Spss و انواع مختلف آن

اولین و اصلی ترین کاربرد نرم‌افزار Spss تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در پرسشنامه‌ هایی است که به وسیله افراد مختلف تهیه شده است این امر کمک شایانی به انجام پروژه های spss به کاربران می نماید. به صورتی که برای آنها تحلیل می‌شود و به صورت جدول و نمودار ارائه میشود. این نرم‌افزار بیشتر برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی کاربرد دارد این نرم افزار بیشتر در میان شرکت های نقشه برداری، محققان، سازمانهای بازاریابی در نظرسنجی هایشان و … کاربرد دارد

Spss در کل، سه مرحله کلی دارد که شامل:

 1. وارد کردن اطلاعات در نرم افزار
 2. انتخاب نمودن نوع تحلیل مورد نیاز
 3. گرفتن خروجی مورد نظر

انواع تحلیل آماری

آمار شامل دو دسته عملیات است که شامل:

آمار توصیفی  و آمار استنباطی  است.

آمار توصیفی: از این نوع روش آماری برای خلاصه کردن مقادیر داده‌ای بزرگ استفاده می‌کنند. مثلاً متوسط درآمد روزانه یک نوع آمار توصیفی است.

آمار استنباطی: این نوع روش آماری برای داده‌های جمع‌   آوری شده است که از آن نتایجی استنباط می‌شود. آمار استباطی به سوالاتی مانند:” آیا تفاوتی وجود دارد؟ “” آیا رابطه ای وجود دارد” پاسخ می‌دهد، آن هم به زبان ریاضی.

تحلیل نرم افزار SPSS از پرسشنامه‌ها

 نرم‌افزار SPSS همچنان که گفته شد، قابلیت‌های زیادی دارد. که به طور گسترده برای تحلیل داده‌های آماری در علوم اجتماعی و علوم انسانی استفاده می‌شود. از این نرم‌افزار دانشجویان، پژوهشگران  و محققین استفاده می‌کنند و در نهایت  خروجی این تحلیل‌ها به صورت جدول و نمودار،توسط SPSS ارائه میشود.

تحلیل نرم افزار SPSS از پرسشنامه‌ها

 نرم‌افزار SPSS همچنان که گفته شد، قابلیت‌های زیادی دارد. که به طور گسترده برای تحلیل داده‌های آماری در علوم اجتماعی و علوم انسانی استفاده می‌شود. از این نرم‌افزار دانشجویان، پژوهشگران  و محققین استفاده می‌کنند و در نهایت  خروجی این تحلیل‌ها به صورت جدول و نمودار،توسط SPSS ارائه میشود.

 • کاربرد SPSS در علوم اجتماعی و علوم انسانی شامل

این نرم افزار در علوم اجتماعی و علوم انسانی کاربرد بسیار دارد. زیرا در این علوم در برخی مطالعات، نیاز به تهیهی  پرسشنامه‌هایی است که بین افراد زیادی و در تعداد بالا پخش می‌شود و در نهایت این پرسشنامه‌ها نیاز به اندازه‌گیری روابط انسانی و شاخص‌های اجتماعی و رفتاری دارند.

 • کاربرد SPSS در علم اقتصاد

از این نرم افزار در علم اقتصاد برای تحلیل گزارشات، تحقیقات، و همچننین تغییراتی که در وضعیت اقتصادی به وجود می‌آید، استفاده می‌شود.

کابرد عالی نرم‌افزار SPSS در اقتصاد بیشتر شامل:

 • انواع مختلف رگرسیون را پردازش میکند.
 • آزمون همبستگی
 • ایجاد تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
 • انجام تحلیل دقیق گزارشات اقتصادی

 

 

 • کاربرد SPSS در صنعت

از نرم افزار SPSS در رشته‌های مختلف صنعتی استفاده می‌شود و در نهایت از نتایج بدست آمده آن استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در کشاورزی

از نرم افزار SPSS برای رسیدن به نتایج تحقیقات و پرسشنامه‌هایی که در پایان‌نامه های کشاورزی تهیه می‌شود، استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در پزشکی

از نرم افزار SPSS  برای نتیجه‌گیری در تحقیقات و آزمایشهای پزشکی، استفاده می‌شود.

همچنین  علاوه بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها، مستندسازی دادهها نیز از کاربردهای نرم افزار SPSS است.

از کاربردهای دیگر نرم‌افزار  SPSSمی‌توان به انجام آزمون t ، آزمون مقایسه و میانگین، آزمون نسبت، رگرسیون، آزمون‌های ناپارامتری، جداول توافقی  می‌توان اشاره کرد.

 

 • کاربرد SPSS در صنعت

از نرم افزار SPSS در رشته‌های مختلف صنعتی استفاده می‌شود و در نهایت از نتایج بدست آمده آن استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در کشاورزی

از نرم افزار SPSS برای رسیدن به نتایج تحقیقات و پرسشنامه‌هایی که در پایان‌نامه های کشاورزی تهیه می‌شود، استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در پزشکی

از نرم افزار SPSS برای نتیجه‌گیری در تحقیقات و آزمایشهای پزشکی، استفاده می‌شود.

همچنین  علاوه بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها، مستندسازی دادهها نیز از کاربردهای نرم افزار SPSS است.

از کاربردهای دیگر نرم‌افزار  SPSSمی‌توان به انجام آزمون t ، آزمون مقایسه و میانگین، آزمون نسبت، رگرسیون، آزمون‌های ناپارامتری، جداول توافقی  می‌توان اشاره کرد.

 • کاربرد SPSS در صنعت

از نرم افزار SPSS در رشته‌های مختلف صنعتی استفاده می‌شود و در نهایت از نتایج بدست آمده آن استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در کشاورزی

از نرم افزار SPSS برای رسیدن به نتایج تحقیقات و پرسشنامه‌هایی که در پایان‌نامه های کشاورزی تهیه می‌شود، استفاده می‌کنند.

 • کاربرد SPSS در پزشکی

از نرم افزار SPSS  برای نتیجه‌گیری در تحقیقات و آزمایشهای پزشکی، استفاده می‌شود.

همچنین  علاوه بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها، مستندسازی دادهها نیز از کاربردهای نرم افزار SPSS است.

از کاربردهای دیگر نرم‌افزار  SPSSمی‌توان به انجام آزمون t ، آزمون مقایسه و میانگین، آزمون نسبت، رگرسیون، آزمون‌های ناپارامتری، جداول توافقی  می‌توان اشاره کرد.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه