تشخیص زود هنگام بیماری بیماری اِسکلُروزِ چندگانه با استفاده از تصویربرداری او سی تی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان‎

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.