راه اندازی یک سیستم تبدیل انرژی باد با solt starter

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.