شبیه سازی منبع خورشیدی برای pv

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.