مدل سازی و شبیه سازی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دخیره انرژی حرارتی

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000ریال است.