پروژه انجام محاسبات موشک با نرم افزار متلب

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000ریال است.