پروژه بهبود کنتراست تصویر با استفاده از الگوریتم تعدیل هیستوگرام

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,700,000ریال است.

دسته: