پروژه بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از تحلیل اجزاءمحدود در متلب

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.