پروژه تحلیل یک ورق خالی با یک سوراخ با تحلیل کرنش در متلب

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.