پروژه تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از یادگیری ماشین

قیمت اصلی 3,000,000ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000ریال است.