پروژه تشخیص میوه با یادگیری ماشین

قیمت اصلی 3,000,000ریال بود.قیمت فعلی 2,500,000ریال است.