پروژه تضعيف ميدان مغناطيسي در موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم

قیمت اصلی 3,000,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.