پروژه جایابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.