پروژه جایابی و تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه توزیع

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.