پروژه جذب ارتعاشات جانبی یک ورق با استفاده از اینرتر با انسیس

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,500,000ریال است.